Aanmelden als lid
Om bij deze aanmelding als lid te voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij (geef ik) de CGPA regio Volkel toestemming onze (mijn) persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie te verwerken, op te slaan en op verzoek inzichtelijk maken voor de leden van de CGPA regio Volkel. Als u lid wilt worden van de Contactgroep Postactieven Regio Volkel dan moet u wel een dienstverband van tenminste 6 jaar hebben gehad als Klu-militair of burgermedewerk(st)er van Defensie.

Vul het onderstaand formulier in en verzendt het. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Ik wil mij aanmelden als nieuw lid. Het lidmaatschap is €8,00 per jaar. Ook voor uw eventuele partner.

Aanvragen van VOG is ook nodig in verband met toegang tot de vliegbasis. Dit kan door naar de volgende website te gaan om je aan te melden:

https://www.vog-aanvraag.nl/defensie/

VOG_Tutorial
Voor een tutorial over hoe je de VOG aanvraagt, volg de link hieronder:

Digitale VOG Aanvraag

Bankgegevens

Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik de CGPA-Volkel om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaande IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere CGPA-Volkel bijdragen.

Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.