Home

Overlijden Hans Hillebrand

Het bestuur van onze contactgroep is in kennis gesteld van het overlijden, op 16 maart j.l. van ons lid dhr. Hans Hillebrand, de overledene mocht 81 jaar oud worden.
 
Het bestuur en alle leden van onze contactgroep condoleren de familie Hillebrand met dit zware verlies en wensen hen veel sterkte bij het verwerken hiervan.
 
Klik hier voor de rouwadvertentie.