Home

Overlijden Henny Lovink

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat ons lid mevrouw Henny Lovink in de leeftijd van 73 is overleden.
Wij wensen Benny en de familie sterkte voor de komende tijd.
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.
 

Klik hier voor de rouwbrief

 

 

Overlijden Jos Beekwilder

Geachte leden,

Het bestuur heeft vernomen dat ons lid Jos Beekwilder op 15 September 2021 is overleden. Het bestuur en de leden condoleren echtgenote Rietje Brohm en familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Klik hier voor de rouwkaart

Overlijden Leny de Jong-Theunissen

Geachte leden,

Uw bestuur heeft onlangs vernomen dat Leny de Jong-Theunissen op 24 augustus jl is overleden. Het bestuur en de leden condoleren Dammy en de familie. Zij hebben op 28 augustus in besloten kring afscheid van Leny genomen. Wij wensen Dammy en de kinderen veel strekte met het verwerken van het verlies van Leny.

Overlijden Ted Willems

Geachte leden,

 

Het bestuur heeft vernomen dat ons lid Ted Willems op 29 Augustus 2021 is overleden. Het bestuur en de leden condoleren echtgenote Giny Willems-Popma en familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Rouwkaart volgt.

Overlijden Roel Vierdag

Uw bestuur is op de hoogte gebracht van het overlijden van ons lid Roel Vierdag. Toeval wil dat Roel onze voorzitter onlangs telefonisch liet weten dat hij door omstandigheden afzag van verder lidmaatschap. Hij bedankte onze CGPA en haar leden voor de vele jaren met plezierige bijeenkomsten. Deze dank doe ik u bij deze toekomen.

Donderdagavond 20 mei is er van 18 tot 19 uur een afscheid in de aula van het Dela uitvaartcentrum aan de Belgenlaan in Uden. Vrijdag volgt in zeer besloten kring de crematie.

Het bestuur en de leden condoleren de familieleden en wensen hen sterkte met dit verlies van Roel.

Overlijden Jan van der Avoird

 

klik hier voor de rouwkaart

 

Uw bestuur is onlangs op de hoogte gebracht van het overlijden van oud-luchtmachtvlieger Aoo b.d. Jan van der Avoird. Jan mocht 93 jaar worden en was hiermee ons oudste lid. Wij wensen zijn familie sterkte met het verlies van Jan.

Verhalen verteller en (test)vlieger pure sang

In december j.l. heb ik nog samen met Jan en zijn kleindochter Cleo Smits om de tafel gezeten om herinneringen op te halen. Jan, hij was wel oud maar goed bij de pinken, wilde nog graag een mooie ervaring van zijn dead-stick landing op Volkel met een F-84F, met de KLu gemeenschap delen. Dit verhaal is samen met een stukje levensverhaal door Cleo en mij opgetekend en wordt dit jaar nog in de Vliegende Hollander en/of KNVOL maandblad 'Onze Luchtmacht' gepubliceerd.  

Gerard van der Hoeven

Rouwkaart Wim Wolbertus

Geachte leden,

vanwege het corona virus kan niet iedereen naar het crematorium komen.

De familie heeft (helaas) een selectie moeten maken, de mensen worden op persoonlijke titel uitgenodigd.

 

Klik hier voor de rouwkaart.

Overlijden Wim Wolbertus

Beste leden van onze CGPA,


Het is mijn droeve plicht als voorzitter u mede te delen dat onze secretaris Wim Wolbertus op maandag 14 september plotseling is overleden.

Woorden schieten op dit moment te kort. Meer informatie in de vorm van de rouwkaart, wordt via
de website met u gedeeld.

In deze coronatijd is alles helaas anders. Zo ook bij het afscheid van Wim.

Met omfloerste groet,
Gerard van der Hoeven

Overlijden Hans Hillebrand

Het bestuur van onze contactgroep is in kennis gesteld van het overlijden, op 16 maart j.l. van ons lid dhr. Hans Hillebrand, de overledene mocht 81 jaar oud worden.
 
Het bestuur en alle leden van onze contactgroep condoleren de familie Hillebrand met dit zware verlies en wensen hen veel sterkte bij het verwerken hiervan.
 
Klik hier voor de rouwadvertentie.