Home

Overlijden Nico Candel

Onlangs is uw bestuur op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat Nico Candel op 89 jarige leeftijd is overleden.

Nico en zijn vrouw waren sinds jaar en dag lid van onze CGPA.

Vorig jaar heeft hij met pijn in het hart zijn lidmaatschap opgegeven. Nico was op! Betekent wel dat hij bijna langer lid was van onze club, dan werkzaam bij de KLu! 

Om die reden maken wij u attent op zijn heengaan.
 
Op woensdag 15 juni is de uitvaart. Details zijn ons verder niet bekend.