Home

Overlijden Piërre Emons

Het bestuur is op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat ons lid Piërre Emons op 9 april j.l. op 83 jarige leeftijd is overleden. 
 
Wij wensen dochter Sylvia en de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.