Home

Overlijden Martin Clemens

Het bestuur is op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat ons lid Martin Clemens op 8 april j.l. op 73 jarige leeftijd in ZH Bernhoven te Uden is overleden. 

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Rouw Kaart volgt.