Home

Overlijden Anneke de Boer-Hartgring

Uw bestuur is, met enige vertraging, op de hoogte gebracht van het overlijden van ons lid Anneke de Boer. 

Anneke is 6 augustus overleden en op vrijdag 13 augustus is in besloten kring afscheid genomen. Het bestuur en de leden condoleren echtgenoot Ruud en de familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.