Home

Overlijden Lex Schoenmaker

Het bestuur is in kennis gesteld van het overlijden van ons lid dhr. Lex Schoenmaker. Lex overleed in verpleeghuis de Watersteeg in Veghel op 69 jarige leeftijd.

Het bestuur en alle leden van onze contactgroep condoleren de familie Schoenmaker met dit zware verlies en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken hiervan.

  Klik hier voor rouwkaart en foto.