Home

Problemen met mailadressen

Geachte leden,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrieven komen wij bij het versturen van post regelmatig problemen met mailadressen tegen. Bij de nieuwsbrief van oktober betrof dit wederom 15 mailadressen. Van alle foute adressen kreeg ik de melding mailbox vol of geblokkeerd. Ook via andere mailadressen kreeg ik dezelfde melding. Dus als u de nieuwsbrief van oktober plus de uitnodigingen voor een reunie niet via uw mail heeft ontvangen, verzoek ik u uw mailbox na te kijken op blokkereing of dat de mail vol is. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie. Via mij kunt u inzage krijgen om welke mailadressen het gaat.

Met vriendelijke groeten,

Emile Hartevelt, Secretaris