Home

Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Huub Hagemeijer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de eerste social sinds ruim anderhalf jaar mocht bestuurslid Huub Hagemeijer uit handen van de burgemeester van Uden, Henk Hellegers, een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Het was het hoogtepunt van de reüniesocial die op geen beter moment gepland had kunnen worden. Een paar dagen na het loslaten van een aantal belangrijke beperkingen konden we weer samenkomen. De QR code werd gecontroleerd, de intekenlijst getekend en met blije gezichten de mess betreden. Om 15.05 uur nam de voorzitter de microfoon ter hand om de mensen welkom te heten en vervolgens de commandant vliegbasis te introduceren. Kolonel-vlieger Marcel ‘BO’ van Egmond werd hiermee in de gelegenheid gesteld om voor het eerst onze CGPA leden toe te spreken. Hij stelde zich even voor en was blij weer zoveel mensen bij elkaar te zien en wenste hen een fijne middag. De CVB gaf vervolgens de microfoon door aan burgemeester Hellegers.

Verrassing was compleet

De burgemeester had zijn ambtsketting om en betrad het podium. Huub stond er naar te kijken en was nog steeds in de veronderstelling dat ons lid Arthur Jongeneelen een onderscheiding zou krijgen. Niets was minder waar want toen Huub zijn echtgenote Ans, kinderen en kleinkinderen de zaal zag betreden werd hij steeds verbaasder. Uiteindelijk viel het muntje en was de verrassing compleet. De burgemeester vond het wel leuk te weten en te vertellen dat Huub eigenlijk zijn eigen feestje mede had georganiseerd. Het was een goed bewaard geheim dat twee jaar geleden in gang is gezet door onze toenmalige secretaris Wim Wolbertus. Jammer genoeg is Wim een jaar geleden plotseling overleden.

Decennia lang actief als vrijwilliger

Huub werd geprezen voor zijn lange staat van dienst als vrijwilliger, bestuurslid en initiatiefnemer op velerlei gebied. Bij atletiekvereniging De Keien in Uden, vliegbasis voetbalvereniging KVC-67 Volkel, de Wedstrijdsport Koninklijke Luchtmacht en onze CGPA-Volkel. Hierna mocht Ans de onderscheiding opspelden en kon het feestje beginnen.

Geslaagde social

Het was weer even wennen voor velen en er moest na lange tijd ook veel worden bijgepraat. Dat ging als vanouds want we zijn het buurten met elkaar gelukkig niet verleerd. Om half vijf werd een smaakvol buffet geserveerd. De ‘blauwe hap’ vond gretig aftrek en men genoot ervan. Het werd een zeer geslaagde middag.

Kanttekening bij inschrijven en entree basis

Het bestuur heeft met heel veel inspanning getracht de toegang in goede banen te leiden. Leden van wie de basispas rood zou oplichten mochten dit keer bij hoge uitzondering tóch naar binnen! Ik benadruk het nog maar eens; Inschrijven via de website of mail is cruciaal! AUB doe dit, werd uw pas rood en mocht u doorrijden ga dan zo spoedig mogelijk naar het Basis Bezoekers Centrum om de pas te reactiveren of te vernieuwen. Wacht niet tot de volgende social maar doe het ASAP. De controle wordt alleen maar scherper en we willen zó graag teleurstellingen aan de poort voorkomen want ook nu zijn helaas leden teruggestuurd.

Gerard van der Hoeven

Klik op onderstaande foto om alle foto's te zien