Home

Alv en social gaat niet door

Geachte leden CGPA Volkel,

Zoals bekend staat morgen, dinsdagmiddag 10 maart de Algemene Ledenvergadering van onze CGPA gepland. Vanwege de perikelen rond het coronavirus heeft uw bestuur overleg gehad met de basisleiding over het al dan niet door laten gaan van deze vergadering/social. Als basis van alles wat met dit virus te maken heeft houden wij de algemene richtlijnen van het RIVM aan. Deze instantie is in haar regelgeving voor Nederland, de basisleiding en uw bestuur leidend.

ALV gaat niet door

Tijdens een ingelast Sociaal Medisch Team (SMT) overleg is ook onze aanstaande vergadering/social ter sprake gekomen. Het SMT heeft in dit overleg aangegeven dat er toch bezwaren kleven aan het door laten gaan van onze bijeenkomst. Ten einde de operationele inzet van Volkel optimaal te houden wordt met het niet door gaan getracht onbedoelde verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij kunnen ons uiteraard vinden in dit weloverwogen besluit. De ALV wordt daarom gecanceld.

Ander tijdstip

U bent gewend dat tijdens de vergadering informatie met uw wordt gedeeld aangaande actuele zaken die spelen en het uitstapje dat in augustus staat gepland. Maar ook de herverkiezing van bestuursleden Rob Postma en Sander Janse en de wijziging vanwege het vertrek van ledenadministrateur Kees de Koning. Het bestuur is in overleg om u hierover zeer binnenkort te informeren.

Met vriendelijke groet, Gerard van der Hoeven Voorzitter CGPA Volkel