Home

1 juli viering Koninklijke Luchtmacht

1 juli viering Koninklijke Luchtmacht


Vandaag namens het bestuur samen met ons lid Jan v. d. Biggelaar de 1 juli viering
bijgewoond. Een bijzondere gebeurtenis waarin jaarlijks de verjaardag van onze Koninklijke
Luchtmacht wordt gevierd en de (vooral dit jaar) overleden KLu medewerkers worden
herdacht.


Na ontvangt in het Nationaal Militair Museum en voorzien van de gebruikelijke koffie
hebben we ons verplaatst naar het monument op Soesterberg, de bakermat van de
luchtmacht.


In een plechtigheid ondersteund door de het Orkest van de Klu, gewapendetroepen en
vaandelwacht werden diverse toespraken gehouden en werden overledenen herdacht. Er
werden diverse kransen en bloemen gelegd waarbij de ceremonie met een defilé werd
afgesloten.


Na afloop,terug in het museum werden we nog getrakteerd op de bekende en smaakvolle
lunch en werd er nog even nagepraat over deze toch wel indrukwekkende gebeurtenis waar
veel besturen van de PA-groepen aanwezig waren.

Namens het bestuur,
Huub Hagemeijer

Overlijden Nico Candel

Onlangs is uw bestuur op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat Nico Candel op 89 jarige leeftijd is overleden.

Nico en zijn vrouw waren sinds jaar en dag lid van onze CGPA.

Vorig jaar heeft hij met pijn in het hart zijn lidmaatschap opgegeven. Nico was op! Betekent wel dat hij bijna langer lid was van onze club, dan werkzaam bij de KLu! 

Om die reden maken wij u attent op zijn heengaan.
 
Op woensdag 15 juni is de uitvaart. Details zijn ons verder niet bekend.

Uitstapje 2022

Beste leden,


Op woensdag 17 Augustus gaan we weer eens varen en wel op de Biesbosch. Na het varen gaan we het plaatsje Woudrichem bezoeken en kunnen we ook een, hopelijk zonnig, terrasje pikken.

Voor meer informatie klik hier

Reünie Barbecue 2022

Reunie Social 10 mei

Het was zover, we mochten weer een social organiseren en zoals gebruikelijk is dat een mei de reunie social. Na een gedegen voorbereiding en veel zorgen over het goede verloop en dan vooral de toegang tot de basis mochten wij als bestuur ruim 150 leden verwelkomen.

Natuurlijk was voor deze dag de inmiddels gebruikelijke BBQ gepland en ook de weergoden waren ons gunstig gezind.

Op deze werkelijk gezellige middag werd volop weer genoten en hadden we de gelegenheid lekker bij te praten.

Na een kort welkomswoord was er vanaf half 4 de gelegenheid van de BBQ gebruik te maken en de firma die dit verzorgd heeft deze keer voor ons het vlees gebakken wat velen prettig vonden. Van veel kanten kreeg het bestuur te horen dat de bbq van zeer goede kwaliteit was.

Rond de klok van 5 uur was er voor de liefhebbers nog een lekker ijsje en er werd nog lang nagepraat over deze in onze ogen geslaagde dag.

Op naar de volgende activiteit het reisje in Augustus waarvan u aan het eind van deze maand informatie over ontvangt en waar vanaf 1 juni kan worden ingeschreven.

Namens het bestuur

Huub Hagemeijer

de fotos van de Reünie BBQ 2022 staan online!

(klik op de foto)

001 Reunie social 2022 05 10 Henk v Dijk bor 1

Overlijden Jan Hakkaart

Het bestuur werd geïnformeerd met het trieste bericht dat Jan Hakkaart op 7 mei j.l. in de leeftijd van 84 jaar, plotseling is overleden.

Jan was in zijn werkzame leven jaren messpresident van de OOmess Vkl en sinds zijn FLO lid van onze CGPA.

Wij wensen zijn echtgenote Wil en de familie sterkte met dit grote verlies.

 

Klik hier voor de rouwkaart

Overlijden Piërre Emons

Het bestuur is op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat ons lid Piërre Emons op 9 april j.l. op 83 jarige leeftijd is overleden. 
 
Wij wensen dochter Sylvia en de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
 

Overlijden Martin Clemens

Het bestuur is op de hoogte gebracht met het droeve bericht dat ons lid Martin Clemens op 8 april j.l. op 73 jarige leeftijd in ZH Bernhoven te Uden is overleden. 

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Rouw Kaart volgt.

Problemen met mailadressen

Geachte leden,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrieven komen wij bij het versturen van post regelmatig problemen met mailadressen tegen. Bij de nieuwsbrief van oktober betrof dit wederom 15 mailadressen. Van alle foute adressen kreeg ik de melding mailbox vol of geblokkeerd. Ook via andere mailadressen kreeg ik dezelfde melding. Dus als u de nieuwsbrief van oktober plus de uitnodigingen voor een reunie niet via uw mail heeft ontvangen, verzoek ik u uw mailbox na te kijken op blokkereing of dat de mail vol is. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie. Via mij kunt u inzage krijgen om welke mailadressen het gaat.

Met vriendelijke groeten,

Emile Hartevelt, Secretaris 

Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Huub Hagemeijer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de eerste social sinds ruim anderhalf jaar mocht bestuurslid Huub Hagemeijer uit handen van de burgemeester van Uden, Henk Hellegers, een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Het was het hoogtepunt van de reüniesocial die op geen beter moment gepland had kunnen worden. Een paar dagen na het loslaten van een aantal belangrijke beperkingen konden we weer samenkomen. De QR code werd gecontroleerd, de intekenlijst getekend en met blije gezichten de mess betreden. Om 15.05 uur nam de voorzitter de microfoon ter hand om de mensen welkom te heten en vervolgens de commandant vliegbasis te introduceren. Kolonel-vlieger Marcel ‘BO’ van Egmond werd hiermee in de gelegenheid gesteld om voor het eerst onze CGPA leden toe te spreken. Hij stelde zich even voor en was blij weer zoveel mensen bij elkaar te zien en wenste hen een fijne middag. De CVB gaf vervolgens de microfoon door aan burgemeester Hellegers.

Lees meer: Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Problemen met passen

Collegae,

Naar aanleiding van de problemen met toegang met een postactieven pas is een en ander nagevraagd bij BIV. Zij gaven het navolgende antwoord:

Sinds een tijdje werkt defensie met een nieuw pascontrolesysteem. Dat systeem heeft een filtering gedaan en er verschillende passen uitgehaald. Met het gevolg dat er soms mensen aan de poort komen waavan de pas rood wordt en de toegang geweigerd.

Wat we daar mee kunnen doen:

  • Is dat de mensen richting het BBC komen en kijken of dat we het probleem zouden kunnen oplossen.
  • In de meeste gevallen betekend het wel dat er een nieuw aanvraag formulier moet worden ingevuld en worden ondertekend. En er bij de gemeente een nieuw VOG moet worden aangevraagd.
  • Na het invullen van het aanvraag formulier moet het worden opgestuurd / en een positieve reactie terug te hebben gehad vanuit Breda (meestal duurt dit 2 weken).
  • Kunnen ze op maandag of donderdag tussen 09:30 en 11:30 richting het BBC komen met de papieren/ een geldig VOG en legitimatie bewijs.
  • En dan kunnen we een nieuwe kaart aanvraag opstarten.

Hopelijk heeft u hiermee een antwoord hoe om te gaan met een pas die rood scant.

Met vriendelijke groeten,

Emile Hartevelt, Secretaris CGPA

Sportuurtje dinsdag

In de Bijlage vindt u informatie omtrent het sportuurtje op dinsdag.

Sportuurtje