Home

Bestuurslid Sander Janse overleden

Bestuurslid Sander Janse overleden


Donderdagmorgen 21 oktober werd het bestuur van uw CGPA opgeschrikt met het bericht dat ons
bestuurslid Sander Janse woensdagavond 20 oktober op 70 jarige leeftijd is overleden. Een week na de
zo geslaagde reüniesocial kreeg Sander plots klachten en werd met de nodige spoed in Utrecht aan zijn
hart geopereerd. Kort hierna moest vanwege ernstige complicaties een tweede operatie worden
uitgevoerd. Sander bleef noodgedwongen op de IC en ondanks alle inspanningen trad er helaas geen
verbetering op.


Sander maakte sinds 2017 deel uit van het bestuur van onze CGPA. Zijn bijdrage zorgde ervoor dat we
als bestuur elkander versterkten. Hij was de back-up barcommissaris van Huub en ondersteunde waar
mogelijk onze reiscommissie. We gaan hem erg missen en wensen zijn echtgenote Trudie, de kinderen
en familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.


Woensdagmiddag 27 oktober vindt de uitvaartplechtigheid plaats in de Kruisherenkapel te Uden.

Meer informatie volgt.

Problemen met mailadressen

Geachte leden,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrieven komen wij bij het versturen van post regelmatig problemen met mailadressen tegen.

Bij de nieuwsbrief van oktober betrof dit wederom 15 mailadressen.:

Van alle foute adressen kreeg ik de melding mailbox vol of geblokkeerd. Ook via andere mailadressen kreeg ik dezelfde melding.

Dus als u de nieuwsbrief van oktober plus de uitnodigingen voor een reunie niet via uw mail heeft ontvangen, verzoek ik u uw mailbox na te kijken op blokkereing of dat de mail vol is.

Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie. Via mij kunt u inzage krijgen om welke mailadressen het gaat.

Met vriendelijke groeten,

 

Emile Hartevelt, Secretaris 

Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Huub Hagemeijer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de eerste social sinds ruim anderhalf jaar mocht bestuurslid Huub Hagemeijer uit handen van de burgemeester van Uden, Henk Hellegers, een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Het was het hoogtepunt van de reüniesocial die op geen beter moment gepland had kunnen worden. Een paar dagen na het loslaten van een aantal belangrijke beperkingen konden we weer samenkomen. De QR code werd gecontroleerd, de intekenlijst getekend en met blije gezichten de mess betreden. Om 15.05 uur nam de voorzitter de microfoon ter hand om de mensen welkom te heten en vervolgens de commandant vliegbasis te introduceren. Kolonel-vlieger Marcel ‘BO’ van Egmond werd hiermee in de gelegenheid gesteld om voor het eerst onze CGPA leden toe te spreken. Hij stelde zich even voor en was blij weer zoveel mensen bij elkaar te zien en wenste hen een fijne middag. De CVB gaf vervolgens de microfoon door aan burgemeester Hellegers.

Lees meer: Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Problemen met passen

Collegae,

Naar aanleiding van de problemen met toegang met een postactieven pas is een en ander nagevraagd bij BIV. Zij gaven het navolgende antwoord:

 Sinds een tijdje wereken we met een nieuw systeem werken. Het systeem heeft een filtering gedaan en verschillende passen er uitgehaald. Met het gevolg dat er dus soms mensen aan de poort staan die niet op de basis kunnen komen.

Wat we daar mee kunnen doen:

  • Is dat de mensen richting het BBC komen en kijken of dat we het probleem zouden kunnen oplossen.
  • In de meeste gevallen betekend het wel dat er een nieuw aanvraag formulier moet worden ingevuld en worden ondertekend. En een VOG bij de gemeenten moet worden aangevraagd.
  • Na het invullen van het aanvraag formulier moet het worden opgestuurd / en een positieve reactie terug te hebben gehad vanuit Breda (meestal duurt dit 2 weken).
  • Kunnen ze op maandag of donderdag tussen 09:30 en 11:30 richting het BBC komen met de papieren/ een geldig VOG en legitimatie bewijs.
  • En dan kunnen we een nieuwe kaart aanvraag opstarten.

Hopelijk heeft u hiermee een antwoord hoe om te gaan met een pas die rood scant.

Met vriendelijke groeten,

 

Emile Hartevelt, Secretaris CGPA

Sportuurtje dinsdag

In de Bijlage vindt u informatie omtrent het sportuurtje op dinsdag.

Sportuurtje

Uitstapje 2021 Valkenburg en het zwarte goud

Uitstapje 2021 Valkenburg en het zwarte goud

 

Je gelooft het bijna niet, maar het laatste uitstapje naar Valkenburg was in 2009! We gingen toen met driebussen en 140 deelnemers o.a. een tochtje maken met het Miljoenenlijntje. Dat was toen. Nu waren we na lange tijd weer een keer op stap, maar vanwege de Coronapandemie en de nodige beperkingen met één bus en 55 leden! Toch heeft het bestuur geen spijt dat we dit uitstapje hebben doorgezet want het werd een leuke dag met als resultaat dat er 55 blije gezichten uit de bus stapten.

Lees meer: Uitstapje 2021 Valkenburg en het zwarte goud