Home

Overlijden Piet Jurjus

 
Uw bestuur is op de hoogte gebracht met het trieste bericht dat ons lid Piet Jurjus op 26 december op 83 jarige leeftijd is overleden. Piet was met echtgenote Joke een trouw bezoeker van onze socials en uitstapjes. Als bewapenaar waren ze altijd bij 'hun cluppie' te vinden.
Het bestuur en de leden condoleren Joke, kinderen en de familie en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
 

Rouwkaart voorkant 

Rouwkaart

 

Overlijden Harry vd Sluijs-Veer

Via de secretaris van het veteranencafé Uden is het bestuur op de hoogte gebracht dat ons lid, Harry vd Sluijs-Veer, is overleden.

Harry was een trouw bezoeker van onze cgpa bijeenkomsten tot zijn fysieke gesteldheid dit niet meer mogelijk maakte. Harry is juist voor zijn 97ste verjaardag overleden. Het bestuur en haar leden condoleren de familie en wensen hen veel sterkte. 

Het afscheid van Harry staat gepland op maandag 6 december om 12.00 uur in het DELA uitvaartcentrum aan de Belgenlaan 11 te Uden.

Overlijden Rick Kuppen

Het bestuur is op de hoogte gebracht van het overlijden van Rick Kuppen. Rick was al geruime tijd ernstig ziek en is op zondag 14 november in alle rust overleden.

Er vindt op eigen verzoek geen uitvaart plaats. Het bestuur condoleert echtgenote Maria en dochter Debbie en wenst hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Nieuwe Header Website

Beste leden,

Aangezien de KDC-10 is uitgefaseerd hebben we onze "header" foto van de website aangepast naar de A330 MRTT

Problemen met mailadressen

Geachte leden,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrieven komen wij bij het versturen van post regelmatig problemen met mailadressen tegen. Bij de nieuwsbrief van oktober betrof dit wederom 15 mailadressen. Van alle foute adressen kreeg ik de melding mailbox vol of geblokkeerd. Ook via andere mailadressen kreeg ik dezelfde melding. Dus als u de nieuwsbrief van oktober plus de uitnodigingen voor een reunie niet via uw mail heeft ontvangen, verzoek ik u uw mailbox na te kijken op blokkereing of dat de mail vol is. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie. Via mij kunt u inzage krijgen om welke mailadressen het gaat.

Met vriendelijke groeten,

Emile Hartevelt, Secretaris 

Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Huub Hagemeijer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de eerste social sinds ruim anderhalf jaar mocht bestuurslid Huub Hagemeijer uit handen van de burgemeester van Uden, Henk Hellegers, een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Het was het hoogtepunt van de reüniesocial die op geen beter moment gepland had kunnen worden. Een paar dagen na het loslaten van een aantal belangrijke beperkingen konden we weer samenkomen. De QR code werd gecontroleerd, de intekenlijst getekend en met blije gezichten de mess betreden. Om 15.05 uur nam de voorzitter de microfoon ter hand om de mensen welkom te heten en vervolgens de commandant vliegbasis te introduceren. Kolonel-vlieger Marcel ‘BO’ van Egmond werd hiermee in de gelegenheid gesteld om voor het eerst onze CGPA leden toe te spreken. Hij stelde zich even voor en was blij weer zoveel mensen bij elkaar te zien en wenste hen een fijne middag. De CVB gaf vervolgens de microfoon door aan burgemeester Hellegers.

Lees meer: Koninklijke Onderscheiding Huub Hagemeijer

Problemen met passen

Collegae,

Naar aanleiding van de problemen met toegang met een postactieven pas is een en ander nagevraagd bij BIV. Zij gaven het navolgende antwoord:

Sinds een tijdje werkt defensie met een nieuw pascontrolesysteem. Dat systeem heeft een filtering gedaan en er verschillende passen uitgehaald. Met het gevolg dat er soms mensen aan de poort komen waavan de pas rood wordt en de toegang geweigerd.

Wat we daar mee kunnen doen:

  • Is dat de mensen richting het BBC komen en kijken of dat we het probleem zouden kunnen oplossen.
  • In de meeste gevallen betekend het wel dat er een nieuw aanvraag formulier moet worden ingevuld en worden ondertekend. En er bij de gemeente een nieuw VOG moet worden aangevraagd.
  • Na het invullen van het aanvraag formulier moet het worden opgestuurd / en een positieve reactie terug te hebben gehad vanuit Breda (meestal duurt dit 2 weken).
  • Kunnen ze op maandag of donderdag tussen 09:30 en 11:30 richting het BBC komen met de papieren/ een geldig VOG en legitimatie bewijs.
  • En dan kunnen we een nieuwe kaart aanvraag opstarten.

Hopelijk heeft u hiermee een antwoord hoe om te gaan met een pas die rood scant.

Met vriendelijke groeten,

Emile Hartevelt, Secretaris CGPA

Sportuurtje dinsdag

In de Bijlage vindt u informatie omtrent het sportuurtje op dinsdag.

Sportuurtje