Overlijden Ton van Andel

Ton van AndelHet bestuur van onze contactgroep postactieven ontving wederom een triest bericht van het overlijden van ons lid en binnen vliegbasis Volkel en de KLu de welbekende karikatuur tekenaar

                                                    Ton van Andel

Ton is op vrijdag 10 februari overleden. Klik op de naam hierboven voor de rouwkaart met, hoe kan het ook anders, een knipoog in de vorm van een cartoon van Ton. 

Het bestuur condoleert, ook namens onze leden, de familie van Andel met dit tragische verlies en wenst hen veel sterkte toe bij het verwerken hiervan. De veelal luchtvaart gerelateerde cartoons van Ton, een aantal omslagen van de Peeljager, het logo van onze CGPA en de welbekende Veiligheidskalender van de KLu, zullen voor altijd een blijvende herinnering vormen.

Wie naar de uitvaart wil, graag vóór woensdag een melding via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De uitvaart begint niet om 12.00 maar om 11.30 uur !!!!!


 

 
Overlijden Andre Basten

Het bestuur van onze contactgroep postactieven ontving het trieste bericht van het overlijden van ons lid

Andre Basten 

Andre is op woensdag 8 februari overleden, de uitvaart zal plaats vinden op dinsdag 14 februari. 
Het bestuur condoleert, ook namens onze leden, de familie Basten met dit verlies en wenst hen veel sterkte toe met het verwerken van dit zware verlies.

Klik voor de rouwkaart op de naam


 
Loketfunctionaliteit voor dienstverlaters CLSK

Per 1 februari 2017 is de aftrap gegeven voor het inrichten van een loket voor dienstverlaters. Op elk CLSK-onderdeel (incl Hoofdkwartier) en op DGLC wordt een dergelijk loket ingericht. De naam die het loket krijgt is: Kantoor Vetrespa (Veteranen, Reservisten en Postactieven)

Dienstverlaters vanwege einde dienstverband worden hier geïnformeerd over de mogelijkheden en het contact met defensie na het dienstverband. Wat het betekent om post-actief te zijn krijgt in een gesprek de aandacht. Verder krijgt (indien van toepassing) de status van veteraan de aandacht. Ook kunnen de dienstverlaters aangeven in hoeverre zij zich nog willen verbinden aan een onderdeel.

Om het startpunt te markeren kwamen de contactpersonen bij elkaar op het CML. Daar kregen de functionarissen informatie over doel en functies van het loket en werden onderling de aanpak afgestemd. Aanwezig waren ook de vereniging van Vredesmissieveteranen KLu (VmVKLu) en de Contactgroepen Postactieven (CGPA). Deze drie identiteiten zullen intensief gaan samenwerken.

De contactpersonen per onderdeel:


 
Overlijden Jan Koerts

Het bestuur van onze contactgroep postactieven ontving het trieste bericht van het overlijden van ons lid

jan koerts

 

 

Jan Koerts.

 

 

Jan is op zaterdag 4 februari overleden, de uitvaart zal op vrijdag 10 februari plaats vinden.

Het bestuur condoleert, ook namens onze leden, de familie Koerts van harte met dit zware verlies en wenst hen veel sterkte toe met het verwerken van dit zware verlies.

 

Uitvaartinfo

De afscheidsdienst voor Jan Koerts is vrijdag 10 febr. om 13:30 in de Kruisherenkapel, Onze lieve vrouwenplein 44 te Uden. Aansluitend wordt Jan in besloten kring gecremeerd. 

Jan is thuis en afscheid nemen kan op woensdag 8 febr. Van 15:00 tot 19:00 uur.

Geen bloemstukken maar daarvoor ipv een onverpakte bloem meenemen, deze bloemen vormen samen een afscheidsboeket voor Jan.


 
AOW-gat 20-1-2017

Het AOW-gat wordt volledig gerepareerd!

Klik hier voor deze informatie.


 

 
F16 op rotonde

F16 rondweg VolkelPrimeur voor Nederland
Onder grote belangstelling is op zaterdagmorgen 3-12 een F-16 op zijn sokkel geplaatst op de rotonde Zeelandsdijk N-264. Voorafgaand aan de plaatsing spraken burgemeester Hellegers, C-LSK Lt-gen Dennis Luyt en dorpsraadvoorzitter Rinus Verhoeven lovende woorden van dank, respect en waardering.
Het is een uniek gebeuren omdat nergens in Nederland een voormalig gevechtsvliegtuig op een sokkel in de openbare ruimte staat. De eerste gesprekken tussen dorpsraad en commandant vliegbasis Volkel, met de wens om een toestel op een sokkel nabij het dorp Volkel te plaatsen, dateren al uit 2003. Het heeft dus nogal wat voeten in de aarde gehad om dit uiteindelijk te realiseren. Maar het resultaat mag er zijn. De J-264 staat er prachtig bij en is een waardevolle blikvanger. Een monument ten teken van de goede samenwerking tussen vliegbasis Volkel, de omliggende dorpen en de gemeente.
Saillant detail. De cockpit is doorzichtig gebleven en de schietstoel en het headup display zijn zichtbaar. Deze onderdelen zijn door leerlingen van de MTS in Nijmegen natuurgetrouw nagemaakt en in de cockpit verwerkt. Meestal zie je saaie goud- of zilverkleurig gespoten cockpitkappen. Op de zijkant onder de cockpitrand staat de naam van een niet toevallig gekozen vlieger, Cmdre André ‘Jabba’ Steur, de huidige Directeur Operaties.

Klik hier voor de diashow.


 
Winterkostsocial 2016

De winterkostsocial van dinsdag 15 november 2016 was er weer een om in te lijsten. Veel mensen hadden ingeschreven voor deze middag met daarin een lezing van oud-commandant vliegbasis Volkel Lt-gen b.d. Jouke Eikelboom. In een bomvolle Basis Briefing Room passeerde honderd jaar militaire vlieghistorie de revue, waarin werd ingezoomd op de mogelijkheden en beperkingen van het luchtwapen. Uitvergroot werden de afgelopen decennia met o.a. de jarenlange uitzendingen van onze F-16’s in uiteenlopende missiegebieden. Voormalig Joegoslavië vanuit Villa-Franca en Amendola, Afghanistan vanuit Kirgizië, Kaboel en Kandahar en operaties in het Midden-Oosten ter ondersteuning van coalitiepartners in de strijd tegen IS. Een niet mis te verstane, onafgebroken periode van meer dan 20 jaar F-16 inzet buiten Nederland en NAVO grondgebied. Deze inzet werd, samen met de inzet van luchtmachten van coalitiepartners, nader toegelicht. Hierin werden naast de enorme mogelijkheden, ook de beperkingen van het luchtwapen aangehaald. Bottom line was dat luchtoverwicht boven eigen- en vijandig grondgebied cruciaal is om je doel te bereiken. Na afloop werd Jouke met een hartelijke applaus en een presentje bedankt voor zijn spontane reactie om deze lezing te verzorgen.
Na de lezing was het weer tijd voor een gezellig samenzijn. Vele handen werden geschud en altijd weer blijkt het sociale contact met oud-collega’s een bron van sfeer en gezelligheid. Onze gastspreker mengde zich als oud-commandant natuurlijk ook onder onze leden en had met veel van hen weer een klik alsof de tijd had stilgestaan. De social werd afgesloten met een heerlijk portie winterkost die gretig aftrek vond. Hierna ging eenieder weer naar huis en kijken we voorzichtig uit naar de Nieuwjaarsocial van 2017. Tja mensen, de tijd gaat snel.
Gerard van der Hoeven

Klik hier voor de diashow

Op verzoek van leden heeft Lt-gen Eikelboom de presentatie ter beschikking gesteld. Om de presentatie nog eens na te lezen dient u eerst in te loggen.


 

 
Herinneringen dienstplicht

In tekstHieronder vind u een korte boekbeschrijving zoals die door www.dplsld.nl is gepubliceerd. (Helaas bestaat deze website niet meer.)
Iedere dienstplichtige, maakt niet uit waar en bij welk krijgsmachtonderdeel hij diende, heeft herinneringen aan de eerste dag in dienst en zijn opleiding. Sommige weten het nog in detail maar voor menigeen is het grootste deel van de toenmalige avonturen weggezakt. En dat is het sterke punt van het boek van Mart van der Linden; hij heeft zo vaak rekruten opgeleid en volgens een vast stramien, die weet precies wanneer en waar er wat gebeurde. En dat beschrijft hij met verve.

Drie maanden duurde de opleiding tot dienstplichtig soldaat en de auteur start op dag één en houdt op als de lichting opgeleid is en naar de parate hap vertrekt. In die maanden is heel wat gebeurd. Van je arm lek laten prikken voor immunisaties, PSU halen, rangen en standen leren en van exerceren tot schieten en van bivak draaien tot beveiligen aan toe. Alles met het doel een goede soldaat te worden. Van der Linden heeft het zelfs een paar maal over de toekomstige collega's. Die worden stevig aangepakt bij tijd en wijle. 

 

Lees meer...
 
Luchtmachtdagen 2017

Luchtmachtdagen 2017 gaan niet door
luchtsteunCommandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt heeft samen met de leden van de luchtmachtraad (Lumara) besloten om de luchtmachtdagen voor 2017 niet door te laten gaan.  

De voornaamste reden om de luchtmachtdagen voor 2017 te annuleren, is het herstellen van de brede inzetbaarheid. Dit besluit sluit aan op de drie pijlers die de C-LSK heeft opgesteld na zijn aantreden als Commandant Luchtstrijdkrachten: Herstel inzetbaarheid, Transitie naar 5e generatie Luchtmacht, Focus in innovatie.  

De prioriteit ligt in 2017 bij het herstel van de inzetbaarheid, lopende operatien en oefeningen. De deelname aan de missie Baltic Air Policing, de QRA en grootschalige oefeningen waaronder Red Flag, hebben prioriteit. Om dezelfde reden is onlangs ook het besluit genomen om vanaf begin 2017 de gevechts- en transporthelikopters terug te trekken uit de VN-missie in Mali.  

Luyt, “In 2017 leggen we na een lange periode van intensieve missies en bezuinigingen de prioriteit bij herstel van de brede inzetbaarheid van onze eenheden. Om herstel mogelijk te maken moeten we keuzes maken en daarbij zijn we helaas genoodzaakt in 2017 de luchtmachtdagen te cancelen.”  

De komende tijd wordt onderzocht of de luchtmacht op een andere wijze zich publiekelijk kan presenteren aan de Nederlandse bevolking.


 

 

Lidmaatschap KNVOL na het verlaten van de dienst


kolonel Kathmann voorzitter van de KNVOLOnlangs hebben Chef Kabinet, kolonel Kathmann, en de voorzitter van de KNVOL, commodore b.d. de Bok, een overeenkomst getekend in het belang van goede personeelszorg.

 

In de overeenkomst is vastgelegd dat CLSK-medewerkers bij het verlaten van de dienst een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL aangeboden krijgen. De luchtmacht beoogt hiermee de verbondenheid tussen de luchtmacht en de medewerkers die recent de dienst hebben verlaten op positieve manier te stimuleren.

 

De overeenkomst is van toepassing op alle CLSK-medewerkers die een dienstverband van tenminste 4 jaar hebben voltooid en de dienst (eervol) verlaten. Door middel van een antwoordkaart kunnen de dienstverlaters zelf aangeven of men gebruik wenst te maken van het door CLSK aangeboden tweejarig lidmaatschap van de KNVOL.

Deze overeenkomst op 1 januari 2016 ingegaan voor de duur van 4 jaar.

Klik hier voor de overeenkomst.

 


 

 
Persoonsarchief Defensie.

persoonsarchiefDefensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn.
Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar.
Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander?
Dat kan, er gelden wel regels voor.
Klik maar eens op het stapeltje boeken.

 


 

CGPA-leden kunnen het Nieuwsbulletin van Commandant Luchtstrijdkrachten, dat regelmatig verschijnt op onze website, lezen.

 

Na de Peeljager heeft ook bij de Vliegende Hollander het bezuinigingsspook toegeslagen.

Dit veelgelezen blad is na opgave van uw emailadres digitaal te ontvangen.

U vindt dit onder Aanmelden nieuwsbrieven