KluKalender 2018

Ton van AndelTijdens de winterkost social is door Martin Leeuwis een 135 tal door hem en Kees van Pelt samengestelde Ton van Andel veiligheidskalenders uitgereikt. Een prachtige compilatie van ruim 40 jaar KLu cartoons van Ton van Andel. Het was een groot succes want ze verdwenen als sneeuw voor de zon. Een aantal van onze leden viste achter het net omdat ze op waren. Na contact met Martin is de oplossing gevonden. De leden die de kalender gemist hebben wordt toch de gelegenheid geboden deze unieke kalender via onze website www.cgpa-volkel.nl te downloaden. Om praktische redenen dient u wel even in te loggen en daarna in de linker kolom kalender 2018 aan te vinken. De kalender staat vanaf nu tot kort na de nieuwjaar social op onze site. Dit om misbruik tegen te gaan.

Al met al een geweldige geste van Martin Leeuwis om dit voor onze leden te doen en ik heb Martin hiervoor namens u allen hartelijk dank gezegd.
Gerard van der Hoeven


 
Winterkostsocial succes mét primeur

Winterkostsocial succes mét primeur

De opkomst van 185 leden was fors en daarmee mogen wij gerust zeggen dat de winterkostsocial van dinsdag 28 november een groot succes was. Zo richting pakjesavond werden de leden nog verblijdt met heuse presentjes. De najaar editie van De Peeljager was uitgekomen en lag voor de liefhebber klaar om mee te nemen, hetgeen gebeurde. Maar er was meer!

Lees meer...
 
Reunie Twenthe

reunie twenthe

 
2017 Museum BroekerVeiling

Uitstapje 2017 Museum BroekerVeiling

Dit jaar werd besloten om een keer naar West-Friesland te gaan en wel naar Broek op Langedijk. Per slot van rekening kom je daar vanuit het Brabantse niet zo vaak dus zou dit best wel eens in de smaak kunnen vallen. Nou daar kunnen we dus kort over zijn. Het viel in de smaak én het fraaie weer was vandaag de extra bonus.

Lees meer...
 
Klu Emblemen in één boekwerk

Op verzoek van de KLu is er een interessant boekwerkje verschenen van het Nationaal Instituut Militaire Historie (NIMH) waarin alle tot nu toe gemaakte emblemen van de KLu zijn opgenomen. Wilt u een harcopy van het boekje bestellen neem dan contact op met het NIMH e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Download hier dit boekwerkje


 

Gratis toegang voor veteraan bij Duinrell vanaf 8 juli 2017

– Op vertoon van de Veteranenpas bij de kassa van Duinrell krijgen Veteranen gratis toegang tot
Attractiepark Duinrell en het Tropisch Tikibad
– Max. vier familieleden ontvangen op vertoon van de Veteranenpas 50% korting op de entreeprijs
van Attractiepark Duinrell en het tropisch Tikibad
– Inclusief 1x gratis parkeermunt per veteraan
– Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen/e-tickets
– Niet inwisselbaar voor contanten
– Kijk voor de openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl 

Dit bericht staat op de volgende website.


 
Erelidmaatschap Kees Mars

Kees Mars erelid kleinTijdens de op 14 maart 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) is op voordracht van het bestuur ons oud bestuurslid Kees Mars benoemd tot erelid van onze contactgroep.

De benoeming werd door de leden onder applaus met algemene stemmen goedgekeurd. Kees heeft besloten zijn bestuurstaak neer te leggen omdat zijn gezondheid dit helaas niet meer toelaat.

Ook langs deze weg willen het bestuur en de leden Kees hartelijk bedanken voor zijn geweldige en tomeloze inzet voor de belangen van de postactieven van vliegbasis Volkel en de KLu.

De bijbehorende oorkonde werd bij Kees thuis door Gerard van der Hoeven overhandigd.


 

 
Loketfunctionaliteit voor dienstverlaters CLSK

Per 1 februari 2017 is de aftrap gegeven voor het inrichten van een loket voor dienstverlaters. Op elk CLSK-onderdeel (incl Hoofdkwartier) en op DGLC wordt een dergelijk loket ingericht. De naam die het loket krijgt is: Kantoor Vetrespa (Veteranen, Reservisten en Postactieven)

Dienstverlaters vanwege einde dienstverband worden hier geïnformeerd over de mogelijkheden en het contact met defensie na het dienstverband. Wat het betekent om post-actief te zijn krijgt in een gesprek de aandacht. Verder krijgt (indien van toepassing) de status van veteraan de aandacht. Ook kunnen de dienstverlaters aangeven in hoeverre zij zich nog willen verbinden aan een onderdeel.

Om het startpunt te markeren kwamen de contactpersonen bij elkaar op het CML. Daar kregen de functionarissen informatie over doel en functies van het loket en werden onderling de aanpak afgestemd. Aanwezig waren ook de vereniging van Vredesmissieveteranen KLu (VmVKLu) en de Contactgroepen Postactieven (CGPA). Deze drie identiteiten zullen intensief gaan samenwerken.

De contactpersonen per onderdeel:


 
AOW-gat 20-1-2017

Het AOW-gat wordt onvolledig gerepareerd!

Klik hier voor deze informatie.


 

 
F16 op rotonde

F16 rondweg VolkelPrimeur voor Nederland
Onder grote belangstelling is op zaterdagmorgen 3-12 een F-16 op zijn sokkel geplaatst op de rotonde Zeelandsdijk N-264. Voorafgaand aan de plaatsing spraken burgemeester Hellegers, C-LSK Lt-gen Dennis Luyt en dorpsraadvoorzitter Rinus Verhoeven lovende woorden van dank, respect en waardering.
Het is een uniek gebeuren omdat nergens in Nederland een voormalig gevechtsvliegtuig op een sokkel in de openbare ruimte staat. De eerste gesprekken tussen dorpsraad en commandant vliegbasis Volkel, met de wens om een toestel op een sokkel nabij het dorp Volkel te plaatsen, dateren al uit 2003. Het heeft dus nogal wat voeten in de aarde gehad om dit uiteindelijk te realiseren. Maar het resultaat mag er zijn. De J-264 staat er prachtig bij en is een waardevolle blikvanger. Een monument ten teken van de goede samenwerking tussen vliegbasis Volkel, de omliggende dorpen en de gemeente.
Saillant detail. De cockpit is doorzichtig gebleven en de schietstoel en het headup display zijn zichtbaar. Deze onderdelen zijn door leerlingen van de MTS in Nijmegen natuurgetrouw nagemaakt en in de cockpit verwerkt. Meestal zie je saaie goud- of zilverkleurig gespoten cockpitkappen. Op de zijkant onder de cockpitrand staat de naam van een niet toevallig gekozen vlieger, Cmdre André ‘Jabba’ Steur, de huidige Directeur Operaties.

Klik hier voor de diashow.


 
Luchtmachtdagen 2017

Luchtmachtdagen 2017 gaan niet door
luchtsteunCommandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt heeft samen met de leden van de luchtmachtraad (Lumara) besloten om de luchtmachtdagen voor 2017 niet door te laten gaan.  

De voornaamste reden om de luchtmachtdagen voor 2017 te annuleren, is het herstellen van de brede inzetbaarheid. Dit besluit sluit aan op de drie pijlers die de C-LSK heeft opgesteld na zijn aantreden als Commandant Luchtstrijdkrachten: Herstel inzetbaarheid, Transitie naar 5e generatie Luchtmacht, Focus in innovatie.  

De prioriteit ligt in 2017 bij het herstel van de inzetbaarheid, lopende operatien en oefeningen. De deelname aan de missie Baltic Air Policing, de QRA en grootschalige oefeningen waaronder Red Flag, hebben prioriteit. Om dezelfde reden is onlangs ook het besluit genomen om vanaf begin 2017 de gevechts- en transporthelikopters terug te trekken uit de VN-missie in Mali.  

Luyt, “In 2017 leggen we na een lange periode van intensieve missies en bezuinigingen de prioriteit bij herstel van de brede inzetbaarheid van onze eenheden. Om herstel mogelijk te maken moeten we keuzes maken en daarbij zijn we helaas genoodzaakt in 2017 de luchtmachtdagen te cancelen.”  

De komende tijd wordt onderzocht of de luchtmacht op een andere wijze zich publiekelijk kan presenteren aan de Nederlandse bevolking.


 

 

Lidmaatschap KNVOL na het verlaten van de dienst


kolonel Kathmann voorzitter van de KNVOLOnlangs hebben Chef Kabinet, kolonel Kathmann, en de voorzitter van de KNVOL, commodore b.d. de Bok, een overeenkomst getekend in het belang van goede personeelszorg.

 

In de overeenkomst is vastgelegd dat CLSK-medewerkers bij het verlaten van de dienst een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL aangeboden krijgen. De luchtmacht beoogt hiermee de verbondenheid tussen de luchtmacht en de medewerkers die recent de dienst hebben verlaten op positieve manier te stimuleren.

 

De overeenkomst is van toepassing op alle CLSK-medewerkers die een dienstverband van tenminste 4 jaar hebben voltooid en de dienst (eervol) verlaten. Door middel van een antwoordkaart kunnen de dienstverlaters zelf aangeven of men gebruik wenst te maken van het door CLSK aangeboden tweejarig lidmaatschap van de KNVOL.

Deze overeenkomst op 1 januari 2016 ingegaan voor de duur van 4 jaar.

Klik hier voor de overeenkomst.

 


 

 
Persoonsarchief Defensie.

persoonsarchiefDefensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn.
Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar.
Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander?
Dat kan, er gelden wel regels voor.
Klik maar eens op het stapeltje boeken.

 


 

CGPA-leden kunnen het Nieuwsbulletin van Commandant Luchtstrijdkrachten, dat regelmatig verschijnt op onze website, lezen.

 

Na de Peeljager heeft ook bij de Vliegende Hollander het bezuinigingsspook toegeslagen.

Dit veelgelezen blad is na opgave van uw emailadres digitaal te ontvangen.

U vindt dit onder Aanmelden nieuwsbrieven