Lezing op de Winterkostsocial

Lezing Postactieven Volkel door Lt-Gen. b.d. Jouke Eikelboom

Dinsdagmiddag 15 november krijgen de leden van de CGPA-Volkel in de Basis Briefing Room (BBR) een interessante lezing voorgeschoteld door niemand minder dan Lt-Gen. b.d. Jouke Eikelboom. In zijn lezing gaat Jouke het hebben over de mogelijkheden en beperkingen van het luchtwapen. Hierbij worden de ontwikkelingen van het luchtwapen onder de loep genomen aan de hand van conflicten zoals bijv. in de Balkan, Israel en Irak.
Eikelboom is bijna vier jaar 1998-2001 commandant van vliegbasis Volkel geweest. Een periode in zijn carrière waar hij nog steeds met plezier aan terugdenkt. Toen hem gevraagd werd om samen met echtgenote Nancy een keer een bijeenkomst van onze CGPA bij te wonen reageerde hij meteen positief én bood aan een lezing te willen verzorgen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Hij kijkt er naar uit de lezing te verzorgen en aansluitend oud-medewerkers van Volkel te ontmoeten.


 
Luchtmachtdagen 2017

Luchtmachtdagen 2017 gaan niet door
luchtsteunCommandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt heeft samen met de leden van de luchtmachtraad (Lumara) besloten om de luchtmachtdagen voor 2017 niet door te laten gaan.  

De voornaamste reden om de luchtmachtdagen voor 2017 te annuleren, is het herstellen van de brede inzetbaarheid. Dit besluit sluit aan op de drie pijlers die de C-LSK heeft opgesteld na zijn aantreden als Commandant Luchtstrijdkrachten: Herstel inzetbaarheid, Transitie naar 5e generatie Luchtmacht, Focus in innovatie.  

De prioriteit ligt in 2017 bij het herstel van de inzetbaarheid, lopende operatien en oefeningen. De deelname aan de missie Baltic Air Policing, de QRA en grootschalige oefeningen waaronder Red Flag, hebben prioriteit. Om dezelfde reden is onlangs ook het besluit genomen om vanaf begin 2017 de gevechts- en transporthelikopters terug te trekken uit de VN-missie in Mali.  

Luyt, “In 2017 leggen we na een lange periode van intensieve missies en bezuinigingen de prioriteit bij herstel van de brede inzetbaarheid van onze eenheden. Om herstel mogelijk te maken moeten we keuzes maken en daarbij zijn we helaas genoodzaakt in 2017 de luchtmachtdagen te cancelen.”  

De komende tijd wordt onderzocht of de luchtmacht op een andere wijze zich publiekelijk kan presenteren aan de Nederlandse bevolking.


 

 
AOW gat 7 okt 2016

AOW-gat voor militairen met UGM is onwettig!

vrijdag, 07 oktober 2016 10:10 

AOWgatNet als de Centrale Raad van Beroep bij wachtgeldzaken, is ook de rechtbank in Den Haag van mening dat het AOW-gat - in dit geval voor militairen met een leeftijdsontslaguitkering - ontoelaatbaar is. Het is leeftijdsdiscriminatie, omdat het financiële gevolg (inkomensverlies van gemiddeld 300 euro per maand) te groot is.

De rechtbank in Den Haag heeft binnen de normale termijn een vonnis geveld. Net als in eerdere – vergelijkbare – uitspraken onderschrijft de rechtbank volledig het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens dat het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65-jarige leeftijd volkomen willekeurig is sinds de politiek de AOW-leeftijd heeft verhoogd. Het is leeftijdsdiscriminatie en dus onwettig.
Dat argument geldt voor burgers met wachtgeld en ook voor militairen met een UGM. Te meer omdat, zoals de Rechtbank in Den Haag stelt, zelfs met in achtneming van de compensatie die Defensie geeft, het stoppen van de UGM-uitkering tot een te groot inkomensverlies leidt. Daardoor wordt een te grote inbreuk gemaakt op de gerechtvaardigde aanspraken van de UGM'er. De gerechtvaardigde aanspraak is dat het ABP ouderdomspensioen + AOW direct zouden aansluiten op de UGM-uitkering. De huidige oplossing (compensatieregeling = bruto AOW-uitkering) brengt een te groot verlies mee in verhouding tot de UGM-uitkering.
Defensie moet nu een nieuw beslissing nemen in alle bij de rechtbank behandelde zaken.

Klik hier voor de bron


 

Lidmaatschap KNVOL na het verlaten van de dienst


kolonel Kathmann voorzitter van de KNVOLOnlangs hebben Chef Kabinet, kolonel Kathmann, en de voorzitter van de KNVOL, commodore b.d. de Bok, een overeenkomst getekend in het belang van goede personeelszorg.

 

In de overeenkomst is vastgelegd dat CLSK-medewerkers bij het verlaten van de dienst een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL aangeboden krijgen. De luchtmacht beoogt hiermee de verbondenheid tussen de luchtmacht en de medewerkers die recent de dienst hebben verlaten op positieve manier te stimuleren.

 

De overeenkomst is van toepassing op alle CLSK-medewerkers die een dienstverband van tenminste 4 jaar hebben voltooid en de dienst (eervol) verlaten. Door middel van een antwoordkaart kunnen de dienstverlaters zelf aangeven of men gebruik wenst te maken van het door CLSK aangeboden tweejarig lidmaatschap van de KNVOL.

Deze overeenkomst op 1 januari 2016 ingegaan voor de duur van 4 jaar.

Klik hier voor de overeenkomst.

 


 

 
Persoonsarchief Defensie.

persoonsarchiefDefensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn.
Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar.
Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander?
Dat kan, er gelden wel regels voor.
Klik maar eens op het stapeltje boeken.

 


 
Presentatie F-35 (JSF)

Lt-kol. Frank ‘Chubby’ den Edel informeert leden over F-35

Op dinsdag 17 november 2015 werden de leden bijgepraat door Lt-kol-vlieger Frank den Edel over de feiten en mythen van de F-35. Kolonel-vlieger Andre Steur gaf, voor een zeer goed gevulde Basis Briefing Room, de aftrap. Hij verwelkomde de vele aanwezigen en was blij dat overste Den Edel (Chubby) ons op het gebied van de F-35 bij kwam praten. Uiteindelijk zorgt het voor een duidelijker beeld en geeft het ons de gelegenheid vragen te stellen.

Lees meer over de F-35
 

Registratie (oud-)medewerkers via CAOP (herhaling)

Op dit moment hebben ruim 2100 (oud-)medewerkers die met chroom-6 werken of hebben gewerkt, zich geregistreerd. Dit aantal groeit nog steeds. Velen hebben zich aangemeld bij het ABP Zorgloket. Medewerkers kunnen zich nog steeds aanmelden. Dat kan inmiddels niet meer via het ABP, maar bij het informatiepunt van het CAOP.

Het CAOP heeft de registratie overgenomen van het ABP. Registreren kan via deze link:

https://vragenlijst.caop.nl/chroom-registratie/home.html.

 

Het informatiepunt van het CAOP is ook te bereiken op 070-376 5 476 en 

via de mail: infoc6& Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Website: http://www.caop.nl/diensten/ondersteuning-en-advies/informatiepunt-chroom-6-en-carc/


 

CGPA-leden kunnen het Nieuwsbulletin van Commandant Luchtstrijdkrachten, dat regelmatig verschijnt op onze website, lezen.

 

Na de Peeljager heeft ook bij de Vliegende Hollander het bezuinigingsspook toegeslagen.

Dit veelgelezen blad is na opgave van uw emailadres digitaal te ontvangen.

U vindt dit onder Aanmelden nieuwsbrieven